Wat levert het op?

Verhoogde innovatiekracht en impact.

Er vinden veel ontwikkelingen plaats waarvan verwacht wordt dat die veel invloed gaan hebben op hoe werk eruit gaat zien in de toekomst. Dat betekent dat je als organisatie je medewerkers niet meer de zekerheid kunt geven zoals dat vroeger wel kon. Tegelijkertijd heb je je medewerkers veel harder nodig. De ontwikkelingen gaan sneller en dat vraagt meer initiatief, innovatiekracht en flexibiliteit van je medewerkers. Daarnaast is er een groeiende behoefte onder medewerkers om meer van betekenis te zijn voor iets wat er echt toe doet. Ook klanten stellen meer en meer eisen aan de impact die je als organisatie op de maatschappij hebt.

Voorbereiden op de toekomstige arbeidsmarkt

Door medewerkers in staat te stellen hun meesterschap te ontwikkelen en in te zetten voor jouw organisatie, jullie klanten en de maatschappij sluit je beter aan bij de behoefte om van betekenis te zijn. Ook investeer je hiermee in de innovatiekracht en flexibiliteit van je medewerkers. En voor de lange termijn stel je de medewerkers in staat ook zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Ze leren hun gevoel van zekerheid meer te verleggen van de externe randvoorwaarden naar zichzelf. De balans tussen werkgever en werknemer wordt evenwichtiger.

Loslaten om verbonden te blijven

De arbeidsmarkt van de toekomst kenmerkt zich door meer projectmatig werken, platte organisaties en tijdelijke samenwerkingsverbanden in wisselende samenstellingen. Dit vraagt een open samenwerking en houdt in dat het van groter belang wordt om medewerkers te leren loslaten. Daarmee ben je ze alleen niet kwijt. Het vraagt alleen anders denken. Door goed met elkaar verbonden te blijven kun je in verschillende vormen voor elkaar van waarde zijn. Als medewerker, klant, ambassadeur, leverancier, dienstverlener, netwerkcontact, etc. Hoe beter er wordt geïnvesteerd in de relatie en het vertrouwen dat beide partijen elkaar serieus nemen, des te sterker worden de samenwerkingsverbanden.