Visie

Toekomst van werk

Werk zoals we het kennen zal naar verwachting sterk veranderen. Er zullen banen verdwijnen en nieuw werk zal verschijnen. We weten alleen niet op welke manier en hoe snel. Dit zorgt bij veel mensen voor onrust. Angst gaat ons alleen niet helpen om onszelf voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Wat dat wel gaat doen is ons vermogen om te leren! Als je jezelf weer toelaat te leren (zoals je deed als kind), bouw je meer zelfvertrouwen op. Bovenal ontwikkel je het vermogen om met de veranderingen om te gaan.

Betekeniseconomie.

Van betekenis willen zijn beperkt zich niet alleen tot een individueel persoon. We willen onze vaardigheden, ervaring, tijd en energie inzetten om blijvend van waarde te zijn. Wij vragen van organisaties dat zij ons in staat stellen dat te doen en zelf ook die waarde te leveren. Waarde voor alle stakeholders. Niet alleen aandeelhouders, maar ook klanten, medewerkers, leveranciers en de maatschappij. We moeten onze schaarse middelen inzetten om waarde te creëren voor iedereen. De betekeniseconomie gaat om het creëren van een betere toekomst voor iedereen door daar vandaag mee te starten.

De menselijke kant van digitalisering.

Technologie gaat veel invloed hebben. Alles wat geautomatiseerd kan worden, zal worden geautomatiseerd. Dat maakt ons leven een stuk makkelijker. De tijd die daarmee vrijkomt kan ons in staat stellen meer van waarde te zijn met vaardigheden die ons als mens uniek maken. Denk aan analytisch denken, creativiteit, innoveren en emotionele intelligentie. Daarvoor moeten we wel de ‘druk, druk, druk’-mentaliteit doorbreken. We moeten meer tijd, moeite en focus besteden aan het ontwikkelen van deze vaardigheden. Ze echt naar een hoger niveau brengen. We kunnen die unieke, menselijke impact hebben als we onszelf gaan ontwikkelen richting meesterschap.